ICT Netwerk Nijmegen

Onderzoek informatiebeveiliging UvA

Wij werden door Arnout van Velzen benaderd. Hij doet onderzoek naar de managementaspecten van informatiebeveiliging en had de onderstaande vraag. Heeft u enkele minuten, dan is hij zeer gebaat bij uw hulp.

Mijn naam is Arnout van Velzen, masterstudent informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Ondanks of dankzij alle informatietechnologie is databeveiliging nog vaak negatief in het nieuws.
Daarom onderzoek ik voor mijn eindscriptie hoe organisaties hun informatiebeveiliging effectief kunnen beheren.

Ik ben geïnteresseerd in het managementprobleem, niet in de technische details.

Naast uitgebreid literatuuronderzoek en een serie interviews, neem ik hiervoor een survey af onder managers van informatiebeveiliging.

Zonder resultaten is mijn onderzoek tevergeefs, dus ik hoop dat u deze korte vragenlijst wilt invullen op http://goo.gl/P27RJ1

Het duurt ongeveer 10 minuten en blijft volledig anoniem.

Het uiteindelijke rapport zal ik openbaar maken, maar u kunt het desgewenst ook per e-mail ontvangen.
Mijn onderzoek belooft een aantal interessante implicaties op te leveren, dus ik hoop van harte op uw medewerking.

Bij voorbaat heel erg bedankt!

Als u nog een korte enquête wil invullen, heeft dan u de onze al ingevuld?

Related Posts