MeetINN #06 – ICT & Finance

Zesde bijeenkomst groot succes
Dinsdag 10 december 2013 organiseerde ICT Netwerk Nijmegen in het nieuwe hoofdkantoor van Rabobank Rijk van Nijmegen een netwerkbijeenkomst over het de stand van zaken op het gebied van financiering en techniek. Gastsprekers Kishan Ramkisoensing en Nynke Struik, sectorspecialisten ICT van de Rabobank, gaven een overzicht van het investeringslandschap. Ondernemer Hans Scholten, bekend van Baan Company en Matrix Software, vertelde daarna over zijn ervaringen met banken en kapitaal. Ook was er aandacht voor nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding. Zo gaf deze avond een goed inzicht in de veranderde financiële wereld.

Rabobank

Cloud
Spreker Kishan Ramkisoensing gaf een presentatie over hoe de IT-markt zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en ging daarbij onder meer in op Cloudtoepassingen. Hij gaf aan dat op dat gebied de Rabobank de komende jaren veel groei verwacht. “Zorg dat u een cloudpropositie heeft”, was dan ook zijn advies aan de aanwezigen bij de meetINN.

Ondernemers en investeerders
Hans Scholten heeft meer passie voor ondernemen dan voor investeren. “In de ICT heb je niet of nauwelijks kapitaal nodig om te starten”, stelt hij. Scholten creëert liever topteams waarmee je een onderneming succesvol kunt maken. Na zijn vlotte verhaal volgden twee pitches. Hein Keepkens van de Werkmakerij bood zijn netwerk aan van 45-plussers die ondernemers kunnen helpen bij het opstellen en realiseren van een plan. Thomas Beguin liet zien hoe je met ReSnap in één minuut een mooi fotoboek kunt maken van de meest populaire foto’s en berichten op de sociale media.

Tafelpitch en thematafels
Vast onderdeel van MeetINN is de tafelpitch. Hierin stelden Nijmeegse experts, professionals en aanstormend ICT-talent zich in twee minuten aan elkaar voor. Aansluitend was er een borrel en werden verdere contacten gelegd. Deelnemers zijn niet alleen toeschouwer, iedereen is actief tijdens een MeetINN. Nieuw waren de thematafels, waar deelnemers meer informatie konden ophalen over verschillende financieringsvormen.

De volgende meetINN: ICT & ?
Februari of begin maart vindt al weer de zevende meetINN plaats. Vanaf de zevende meetINN gaan onderwerpen als ICT & Social Media, ICT & Big Data of ICT & BYOD de revue passeren. De initiatiefgroep INN staat ook open voor suggesties. Dus laat het de leden van de Initiatiefgroep INN weten waar jouw voorkeur naar uit gaat! Wie weet kunnen zij een mooi thema koppelen aan een van de organisaties die hebben aangegeven een meetINN te willen hosten. Bedrijven en instellingen die zich hiervoor nog niet hebben aangemeld kunnen ook aangeven een volgende bijeenkomst te willen hosten.

Over ICT Netwerk Nijmegen
ICT-experts, ondernemers, professionals, studenten en onderzoekers leren elkaar kennen bij ICT Netwerk Nijmegen. Kernactiviteit is de meetINN: een informatieve ontmoeting die het Netwerk vier keer per jaar organiseert op steeds wisselende locaties. In de woorden van een van onze bezoekers: “Het ICT Netwerk Nijmegen  is voor mij hét knooppunt van ICT-bedrijven uit de regio.” Daarnaast zijn er trainingen, bedrijfsbezoeken en andere netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

Related Portfolio