MeetINN #07 – Nijmegen ICT-stad

Nijmegen staat als ICT-stad op de kaart en de gemeente Nijmegen wil dat laten weten samen met het ICT Netwerk Nijmegen.
Dat bleek tijdens MeetINN 7 in de schitterende Schepenhal van het gemeentehuis, op maandag 17 februari 2014. We hebben in Nijmegen een aantal ICT organisaties waar we trots op kunnen zijn. Landelijk en zelfs wereldwijd staan zij in de picture. Tijdens deze MeetINN ging de aandacht met name uit naar Planon, Aia Software en de Informatica-studie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wethouder Bert Jeene stak zijn vreugde over de (inter)nationaal erkende ICT-expertise niet onder stoelen of banken. Drie Nijmeegse ICT-bedrijven zijn doorgedrongen tot het Magisch Quadrant van Gartner, dat de ICT-wereldtop regelmatig analyseert. Samen hebben die bedrijven 400 ICT-kennis-werkers in dienst. Als je kleinere ICT-bedrijven en het grote NXP Semiconductors meetelt, evenals de ICT-specialisten in de medische sector en in onderwijs en onderzoek, dan gaat het nu al om ruim 6000 banen, zo stelde wethouder Bert Jeene het belang vast van de snel groeiende ICT-sector.

Nijmeegse ICT-toppers nemen complimenten in ontvangst en beantwoorden vragen, v.l.n.r. Leon Pillich (Aia Software), Pierre Guelen (Planon), prof. Frits Vaandrager (Radboud Universiteit) en Paul Dirven (Aia Software). Fotograaf: Broer van den Boom

Nijmeegse ICT-toppers nemen complimenten in ontvangst en beantwoorden vragen, v.l.n.r. Leon Pillich (Aia Software), Pierre Guelen (Planon), prof. Frits Vaandrager (Radboud Universiteit) en Paul Dirven (Aia Software). Fotograaf: Broer van den Boom

Nijmegen, echte ICT-stad

Goed opgeleide jongeren zijn onmisbaar voor de groei van de Nijmeegse ICT-sector en zijn een cruciale vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bedrijven. Zo betoogden Pierre Guelen, CEO van Planon, en Paul Dirven, CEO van Aia Software, aan de Nijmeegse Universiteit afgestudeerd als informaticus, en zojuist toegetreden tot het Magisch Quadrant van Gartner. Planon staat daarin als “leader”, en GX en Aia Software als “visionaries” in de internationale top. Van de Radboud Universiteit Nijmegen werd onlangs de Informatica-studie uitgeroepen tot de beste van Nederland. Onderwijsdirecteur prof. Frits Vaandrager wees op de brede variatie aan specialistische studiemogelijkheden, zoals cyber security, en op het wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste kennis die bijdragen aan toekomstige innovaties.

Banen voor ICT-kenniswerkers

Vertegenwoordigers van bedrijven en onderwijsinstellingen daagden elkaar en de gemeente uit om meer werk te maken van de bekendheid en groeipotentie van Nijmegen als top-ICT-centrum. Kennisclusters als ICT moeten meer samenhang en steun krijgen; het ICT Netwerk geeft veel impulsen die gecontinueerd kunnen worden samen met de overheid en bedrijven. En meer jongeren moeten opgeleid worden tot ICT-specialisten. “Die vinden snel een stageplaats en een baan”, zo sprak Paul Dirven van Aia Software, waar nu al tientallen afgestudeerden van de Radboud Universiteit werken. Volgens Pierre Guelen van Planon zijn ICT-professionals vanuit bedrijven ook graag bereid om met het onderwijsveld mee te denken over de opzet van nieuwe opleidingen: “Afgestudeerden kunnen dan bij ons makkelijker een baan vinden en gaan voor een interessante carrière niet meer zo snel buiten Nijmegen zoeken; en wij hoeven voor nieuwe ICT-specialisten niet meer naar landen als India. Het is nu niet om de kosten dat wij software-ontwikkelaars werven in de Indiase miljoenenstad Hyderabad, maar omdat die in Nederland gewoon niet voldoende te vinden zijn. ”

Actief op de wereldmarkt

Ondernemers, onderzoekers en studenten, het aanstormend talent, wisten elkaar prima te vinden na het formele deel van MeetINN 7 in het Nijmeegse stadhuis. Opvallend was het grote aantal leden van Studievereniging Thalia van de Radboud Universiteit. Ervaringen van “de grote jongens” op de wereldmarkt bleken nuttig voor “runners up” die hun grenzen nog willen verleggen. Bijvoorbeeld: een Nederlands ICT-bedrijf wordt in de USA gewaardeerd om zijn unieke kennis, universitaire relaties, marktgerichtheid en eigen IP, producten waarvan de kennis beschermd is. Ook een eigen Amerikaanse vestiging is nuttig, zeker als die samenwerkt met Amerikaanse partners. Op dit soort zaken letten ook analyse-bureaus als Gartner, Forrester en hun collega’s, veelal gevestigd in de USA. In Nijmegen is het belangrijk dat overheid, bedrijven en onderzoek en onderwijs beter met elkaar verbonden worden, en samenwerken aan de profilering van de ICT-sector en aan de groei van het aantal jongeren dat deelneemt aan ICT-opleidingen.

Pierre Guelen (CEO Planon): “Je kunt je wel suf adverteren maar niets helpt zo goed als aanwezig zijn in het Magic Quadrant van Gartner”.

Naast de Nijmeegse coryfeeën hadden we dit keer ook een internationale spreker, namelijk Robert Tebby van Gartner. Hij vertelde over zijn bedrijf en over het Magic Quadrant, Michelin Gids voor ICT-bedrijven.

Leon Pillich mede-directeur van Aia Software beschreef hoe zij de lange weg naar internationale erkenning hebben afgelegd.

Daarna gingen onder leiding van de dagvoorzitter Emiel Brok de sprekers met elkaar en met de bezoekers het gesprek aan om Nijmegen als ICT Stad voor de toekomst te bestendigen. Zoals altijd werd nu ook afgesloten met tafelpitches en een borrel.

MeetINN

ICT-experts, ondernemers, professionals, studenten en onderzoekers leren elkaar kennen bij het ICT Netwerk Nijmegen. Kernactiviteit is de meetINN, een ontmoeting van mensen die ‘iets’ met ict van doen hebben. Belangrijke ingrediënten zijn: een actueel thema, een of meer enthousiaste sprekers, een pittige pitch en een aperitief. Daarnaast zijn er trainingen, bedrijfsbezoeken en andere netwerkbijeenkomsten om kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.


Foto’s met hoge kwaliteit zijn gemaakt door Broer van den Boom. Overige foto’s zijn van welwillende aanwezigen.

Related Portfolio